drukuj

BIP

Komunikat dot. składania roszczeń przez klientów Alfa Star S.A.

01.09.2015 13:05
W związku z otrzymaniem w dniu 29 sierpnia 2015 r. w godzinach popołudniowych od Alfa Star S.A. oświadczenia o niewypłacalności informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z umów gwarancji ubezpieczeniowych.... więcejKomunikat dot. składania roszczeń przez klientów Alfa Star S.A.

Nabór wniosków na patrona 2016 roku na Mazowszu

01.09.2015 10:05

Do 30 września 2015 roku można zgłaszać pomysły na patrona 2016 roku na Mazowszu. Swoje propozycje mogą kierować do urzędu marszałkowskiego jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o

więcejNabór wniosków na patrona 2016 roku na Mazowszu

Nabór kandydatów na ekspertów do komisji wyboru Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014–2020

18.08.2015 14:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundus

więcejNabór kandydatów na ekspertów do komisji wyboru Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014–2020

Lista ofert złożonych w MCPS na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym

07.08.2015 09:15

Lista ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19a ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o dzia

więcejLista ofert złożonych w MCPS na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym

ECDL START dla mazowieckich kadr – bezpłatne kursy z obsługi komputera

06.08.2015 11:10

Zdobądź nowe lub potwierdź swoje kompetencje i uzyskaj Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.   Konsorcjum Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. oraz LeanTech Robert Markowiak zaprasza osoby zamieszkujące województwo mazowieckie na całkowicie d

więcejECDL START dla mazowieckich kadr – bezpłatne kursy z obsługi komputera

Smaki Regionów 2015

05.08.2015 13:30

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem do firm branży spożywczej czy są zainteresowane  udziałem w Imp

więcejSmaki Regionów 2015

Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. stypendiów dla uczniów szkół zawodowych

05.08.2015 11:55

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 5 sierpnia br. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie &

więcejKonsultacje projektu uchwały sejmiku ws. stypendiów dla uczniów szkół zawodowych
1  2  3  4  5  6  7  8  9    158