drukuj

BIP

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

06.10.2014 10:10
Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? – pamiętaj! możesz otrzymać bezpłatną pomoc!   Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Po więcej

Wypłaty dla klientów GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.

04.09.2014 14:35
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informują, że po przekazaniu 3 września 2014 r. przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. szczegółowego wyliczenia należnych kwot zwrotu, M więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

29.10.2014 14:30

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 i nr 5/WKD/NI.IT.I./09, Marszałek Województwa Mazowieckiego, wykonując...

więcej

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

22.10.2014 12:30

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotych

więcej

Aglomeracja Świercze – informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

20.10.2014 14:55

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji aglomeracji Świercze

więcej

Komunikat w sprawie zmiany treści ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora PZLPiT „Mazowsze"

14.10.2014 07:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że dokonał zmiany w treści ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, ogłoszonego 25 lipca 2014 r.(treść og

więcej

Karta Dużej Rodziny

10.10.2014 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął inicjatywę promocji ogólnopolskiego rządowego programu Karta Dużej Rodziny. To ogólnopolski Program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, polegający na ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu...

więcej

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

10.10.2014 13:55

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ło

więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów

08.10.2014 15:25

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wę

więcej

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

03.10.2014 15:05

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wystąpieniu Prezydent m.st. Warszawy, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), o stwierdzenie nabyci

więcej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich

02.10.2014 14:50

Dobiega końca kampania edukacyjna prowadzona przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach skierowana do pracowników samorządu, dotycząca prawidłowego zagospodarowania ścieków i budowy przydomowych oczyszczalni, wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest podłączenie do...

więcej

Konkurs „Zbiórka zużytych baterii”

02.10.2014 13:50

Marszałek Województwa Mazowieckiego prowadzi konkurs „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 2014”, skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Jest on realizow

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    151