drukuj

BIP

Zaproszenie do udziału w inicjatywie pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”

15.04.2015 14:35
Od 30 maja do 5 czerwca br. Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”. Głównym założeniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementacje zr&oac więcej

Raportujcie realizację programu Ratujemy i Uczymy Ratować!

15.05.2015 11:15

Od 2006 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Skierowany jest do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Dzięki niemu dzieci oswajają się ze sposobami ratowania życi

więcej

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.

15.05.2015 10:00

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem

więcej

Informacja w sprawie pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów

12.05.2015 13:10

1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 150), umożliwiająca udzielenie  przedsiębiorcom pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku  wystąpienia o

więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu WPT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

08.05.2015 08:10

6 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r.   Celem konsultacji jest ze

więcej

Informacja dla klientów biur podróży

07.05.2015 15:25

Obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wynika z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który stanowi, że przedsiębiorca ma zapewnić klientom na wypadek swojej niewypłaca

więcej

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

04.05.2015 14:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w 2015 r., po raz trzynasty ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa

więcej

Zatrudnimy lekarzy...

30.04.2015 15:10

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.  z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni lekarzy na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:...

więcej

Wykaz wniosków o dotacje dotyczące wyłączenia z gruntów rolnych w 2015 r.

29.04.2015 12:45

Wykaz, prawidłowych oraz zawierających błędy, wniosków o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z użytkowania gruntów rolnych, w 2015 r.

więcej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie za 2014 r.

23.04.2015 15:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego – Uchwałą nr 477/37/15 z 21 kwietnia 2015 r.  – przedłożył Sejmikowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządow

więcej

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii

22.04.2015 13:20

16 stycznia 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii zawierającą rozwiązania, które zapewnią zrównoważony rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez ułatwienie możliwości konkurencji i dostępu...

więcej

Informacja o oddaniu w użytkowanie części nieruchomości przy ul. Kolskiej 2/4, w Warszawie

21.04.2015 07:10

31 marca 2015 r.  Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął uchwałę Nr 422/31/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie ułamkowej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4.  

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    155