drukuj

BIP

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

06.10.2014 10:10
Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? – pamiętaj! możesz otrzymać bezpłatną pomoc!   Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Po więcej

Wykaz ofert złożonych w MCPS z pomninęciem otwartego konkursu ofert o charakterze lokalnym lub regionalnym

25.11.2014 13:50

Oferty złożone w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej z pominięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1

więcej

I sesja sejmiku V kadencji

25.11.2014 13:25

I sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego V kadencji odbędzie  się 27 listopada 2014 r., o godz. 11.00,  w sali nr 169 mieszczącej się w Ratuszu, przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie.

więcej

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

20.11.2014 12:10

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie wojew&oa

więcej

Wykaz ofert złożonych w MCPS z pomninęciem otwartego konkursu ofert o charakterze lokalnym lub regionalnym

19.11.2014 10:15

Oferty złożone w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej z pominięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r

więcej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

18.11.2014 13:25

Mazowieckie  Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę 218/14 w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”.

więcej

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

17.11.2014 17:40

W dniu 17 listopada br. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie kończy pracę o godz. 18.00. Pracę wznowi 18 listopada o godz. 10.00.

więcej

Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w dniach 16-19 listopada

14.11.2014 09:40

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 pokój nr 143   Dyżury Ko

więcej

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu składania ofert do kolejnej edycji konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” na rok 2015

13.11.2014 10:50

Z związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, podjętą Uchwałą  Nr 1528/394/14 w dniu 12 listopada 2014r. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków d

więcej

Informacja o ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (nr sprawy: MCPS.ON/450-4-93-5/2014) z pominięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

05.11.2014 11:30

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła oferta Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (numer sprawy: MCPS.ON/450-4-93-5/2014) na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

więcej

Informacja o przebiegu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 z Komisją Europejską

03.11.2014 11:35

Przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, przyjęty przez Zarząd Województwa 10 kwietnia br. Rozmowy odbyły się w III rundach:   I – 25 wr

więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

29.10.2014 14:30

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 i nr 5/WKD/NI.IT.I./09, Marszałek Województwa Mazowieckiego, wykonując...

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    152